Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Training

Mensen maken het verschil!
In ontwikkeling zijn en blijven is daarom de beste dienst die u uzelf en uw organisatie kunt bewijzen. Relief ondersteunt u daarbij. Wij organiseren en verzorgen trainingen voor het bedrijfsleven en de overheid. Het doel van training is enerzijds het vergroten van individuele vaardigheden en kennis, anderzijds het versterken van de betrokkenheid en de teamspirit. U dient daardoor de belangen van uw individuele medewerkers en van het bedrijf als geheel. De trainingen van Relief zijn praktisch en effectief. Ook wordt de mogelijkheid geboden om in overleg met u de training volledig op uw organisatie af te stemmen.

Wij bieden trainingen op velerlei gebied aan zoals:

Management skills zoals:

  • vergadertechnieken;
  • presenteren;
  • conflicthantering en -bemiddeling;
  • gesprekstechnieken bv. voor de cyclus functionerings- en beoordelingsgesprekken in uw organisatie en
  • training in slecht-nieuwsgesprekken.

Andere trainingen op het gebied van:

  • sociale vaardigheden;
  • teambuilding;
  • motiveringstechnieken en
  • oudercursussen.