Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Relief Curaçao

In 1999 is Relief gestart met snelle en toegankelijke hulp aan volwassenen en jongeren met psychische klachten. Verschillende vormen van therapie worden toegepast zoals individuele, relatie- en gezinstherapie.

Door de jaren heen zijn de activiteiten van Relief uitgebreid en worden nu ook andere vormen van serviceverlening aangeboden: Coaching, Mediation (Conflictbemiddeling), Executive Recruitment, Assessments, Training en Consultancy.

Visie Relief

Relief heeft als visie dat de vraag naar multidisciplinaire hulp zal toenemen. De hulpverlening richt zich niet alleen op één gebied, maar strekt zo nodig vanuit het kernprobleem naar andere gebieden, met het doel om het succes van de behandeling van het kernprobleem te ondersteunen en versnellen. Door vragen vanuit de markt en de aanwezigheid van multidisciplinaire expertise binnen Relief is Relief zich ook gaan richten op het bedrijfsleven door het aanbieden van Coaching, Mediation, Assessments, Executive Recruitment, Training en Consultancy.

Zo wordt bijvoorbeeld psychologische begeleiding gecombineerd met een training relaxatietechnieken of opvoedingstechnieken. Of wordt begeleiding bij psychische problematiek ten gevolge van de werksituatie gecombineerd met mediation, conflictbemiddeling, en wordt zo nodig de werkgever van de aangemelde cliënt uitgenodigd voor gesprekken om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Als de problematiek vooral het minder goed functioneren in de werksituatie betreft wordt een coachingstraject uitgezet.

Relief heeft een voor Curaçao unieke expertisecombinatie: multiculturele psychologie en mediation, rechten en bedrijfskunde. Ons streven is om zeer zorgvuldig en cliëntgericht te werk te gaan onder andere in de vorm van custom made assessments en trainingen aangepast aan de situatie van de organisatie in kwestie.