Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Relatietherapie en relatiebemiddeling (mediation)

Relatietherapie is een specifieke vorm van psychotherapie. Het is een therapievorm die zich bezighoudt met problemen tussen partners in een relatie. Iedereen heeft in zijn of haar relatie weleens te maken met spanningen en problemen. Dit is tot op zekere hoogte normaal en hoort bij een gezonde relatie. Als de problemen ernstig zijn of lang duren dan kunnen zij de draagkracht van de partners te boven gaan. Dan kunnen klachten ontstaan zoals angsten of depressie of problematisch gedrag zoals mishandeling of verslaving en allerlei lichamelijke klachten. Soms liggen de problemen voornamelijk in de relationele sfeer. Soms zijn de problemen meer individueel van aard.

Inhoud

Beide partners worden uitnodigd voor een eerste gesprek. De therapie zelf bestaat uit regelmatige gesprekken. Een zitting duurt anderhalf uur. Tijdens de gesprekken worden de problemen besproken en zoekt de therapeut samen met de deelnemers naar andere manieren om met de problemen om te gaan.

Werkwijze

Relatietherapie betekent dat beide personen aan het werk wordt gezet. Het is dus niet zo dat een relatietherapeut pasklare oplossingen aanbiedt. Tijdens de gesprekken worden de partners aangemoedigd om intensief met elkaar bezig te zijn. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie. Zo kunnen seksuele problemen, jaloezie, ontrouw, de opvoeding van de kinderen onderwerp zijn van de gesprekken. Onuitgesproken gevoelens zoals gekwetstheid, gemis, boosheid, verdriet, onmacht, kunnen in een veilige omgeving van de therapiekamer de aandacht krijgen.

Relief zal – met toestemming van de cliënt – zo nodig samenwerken met andere disciplines, zoals de huisarts, specialist, fysiotherapeut, advocaat of andere adviseurs.

Doel

De belangrijkste doelstelling is het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat de mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relatie met de ander. Soms kunnen in de therapie bepaalde problemen direct worden opgelost. In andere situaties krijgt men handreikingen om zelf beter oplossingen te kunnen vinden.