Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Kortdurende cognitieve individuele gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een inzichtgevende vorm van therapie, waarbij de problematische aspecten van de patiënt op samenhangende en inzichtelijke wijze worden weergegeven.

Cognitieve gedragstherapie gaat uit van disfunctionele betekenisverlening aan bepaalde zaken en gebeurtenissen in het dagelijkse leven, die het leven van een persoon zodanig beïnvloeden, dat deze in een cirkel van disfunctionele automatische gedachten en negatieve emotionele reacties terechtkomen. Eenmaal in deze cirkel, wordt een persoon belemmerd om normaal te functioneren in hun dagelijkse leven en/of op hun werk.

Uitgaande van bovenstaande belemmeringen in het dagelijkse functioneren, worden zoekschema’s gemaakt, waarin de patiënt met behulp van de therapeut op zoek gaat naar:

  • de gebeurtenissen die de disfunctionele gedachten op gang brengen,
  • de disfunctionele betekenisverlening aan de gebeurtenissen,
  • de emotionele reactie op de disfunctionele gedachten.

Aan de hand van onderstaand schema, zal de patiënt vervolgens worden begeleid bij in het doorbreken van de disfunctionele cirkel van disfunctionele gedachten en reacties. Dit gebeurt door de disfunctionele gedachten als enkel hypothesen te beschouwen, die nog op hun waarde getoetst moeten worden.