Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Coaching

Medewerkers van nu vinden het belangrijk zichzelf te ontwikkelen bij een werkgever. Ze willen groeien. Door inzicht en bewustwording in eigen functioneren wordt de eerste stap gezet tot gedragsverandering.

Doel

Competentiegericht coachen geeft handvatten om gericht met medewerkers te werken aan de effectiviteit van de in te zetten competenties op persoonlijk en organisatieniveau. Competenties bieden een meetlat, die voor iedereen binnen de organisatie geldt en die waarneembaar en bespreekbaar is. Wat we met coachen willen bereiken is een medewerker die zichtbaar veranderd gedrag toont en daardoor effectiever resultaten bereikt.

Hoe gaan we te werk?

Allereerst is het van belang te weten wat het competentieprofiel is voor succesvol functioneren van de medewerker. Hoe zien de competenties er uit in de praktijk. Welk gedrag hoort erbij? Vervolgens wordt in een intake gesprek met de medewerker of de medewerker en leidinggevende vastgesteld welke competenties de medewerker verder wil ontwikkelen. Bij aanvang van het coachingstraject maakt de medewerker een “persoonlijk ontwikkelingsplan” (POP). In dit plan komt te staan welke competenties de medewerker wil ontwikkelen, hoe het functioneren nu is, wat de gewenste situatie is en de weg om deze situatie te bereiken, welke middelen de gecoachte voor ondersteuning kan toepassen en de evaluatiemomenten.

Duidelijke leer(ontwikkel)doelen worden beschreven. De voortgang van de ontwikkeling wordt bijgehouden in een portfolio. Dit is een persoonlijk document van de gecoachte waar het POP, de evaluaties en leer(ontwikkel)doelen in komen te staan.De portfolio dient als input bij elk coachingsgesprek. Er worden 5 coachingsgesprekken gevoerd verdeeld over drie maanden. Na 6 weken vindt een follow-up gesprek plaats.

Tarief

Het tarief is afhankelijk van de omvang van de opdracht. Indien een opdracht meerdere coachingsopdrachten omvat behoort een quantum korting tot de mogelijkheden. Ook langere coachingstrajecten zijn soms wenselijk en bespreekbaar.