Consultancy & Counseling, Mediation & Assesment
   
   

Assessments

Binnen het vakgebied HR Management neemt het in kaart brengen en ontwikkelen van talenten, capaciteiten, kwaliteiten of competenties van medewerkers een steeds belangrijkere plaats in.

Een assessment levert een extra bijdrage aan een optimale selectie-procedure van nieuwe medewerkers om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen over d e vervulling van een vacature. Tevens kan een assessment dienen voor de screening van kandidaten met betrekking tot een interne vacature en/of promotie of ter beoordeling van de motivatie, ambities en ontwikkelingsmogelijkheden van uw medewerkers.

Inhoud

Een Assessment maakt naast cognitieve capaciteiten en competenties ook organisatie-en cultuurgeschiktheid zichtbaar. Een assessment voor een staf- of managementfunctie bestaat dikwijls uit:

Een psychologisch onderzoek
Diepte-interviews door psychologen & bedrijfskundigen en externe specialisten. Verantwoord e-assessment in verband met voorspelbaar werkgedrag door het testen van bijvoorbeeld persoonlijkheid, vaardigheden, intelligentie, kennis en motivatie. Opdrachten zoals analyses, praktijkoefeningen en mondelinge of schriftelijke presentaties.

Een schriftelijk verslag
Bespreking van het rapport met zowel de kandidaat als de opdrachtgever. In een assessment wordt getracht het beste van methoden als CV, test, vragenlijst en interview te combineren. Het principe blijft hetzelfde: het gedrag dat mensen nu (of in het verleden) vertonen, is de beste voorspeller voor toekomstig gedrag. Kenmerkend voor een Assessment is dat het naast “eigenschappen” van personen ook gaat om concreet vertoond gedrag. Een ideale Assessment bestaat daarom uit psychologische tests, arbeidsproeven, persoonlijkheidsvragenlijsten en simulaties. Met simulaties wordt bedoeld dat actuele praktijksituaties in de betreffende functie tijdens het assessment worden nagebootst. Aan de persoon wordt gevraagd zich in te leven in de gesimuleerde situatie en zich vervolgens “naturel” te gedragen. De simulaties worden uitgevoerd door getrainde acteurs die zich gedragen volgens vooraf vastgelegde “scripts”. Het vertoonde gedrag van de persoon in deze “oefeningen” wordt door getrainde assessoren vastgelegd en beoordeeld.